Kategori “Microsoft Office”

Hvordan returnerer du alle hyperkoblinger i et Microsoft Word-dokument tilbake til deres standard blå stil?

Vi har alle gjort det på et eller annet tidspunkt og ved et uhell endret stilen på et viktig element i et Microsoft Word-dokument vi jobber med. Det kan være enkelt å lappe om det er noe lite, men hva om det ikke er så enkelt? Dagens SuperUser Q&A-innlegg gir noen raske og enkle metoder for å lappe opp en lesers Microsoft Word-dokument.



Bruk betinget formatering for å få viktige Outlook-meldinger til å skille seg ut

Outlook lar deg opprette og tilpasse mappevisninger på mange måter, som å legge til og fjerne kolonner eller gruppere og sortere meldinger. Du kan også bruke regler for å få Outlook til å vise meldinger på forskjellige måter basert på egenskapene deres (som avsender, emnelinje eller tidsstempel). Dette kalles betinget formatering. La oss ta en titt på hvordan det fungerer.