Kategori “Linux”

Hva er nytt i GNOME 40?

GNOME 40 har mer enn et nytt nummereringsskjema. Sammen med det nye utseendet kommer en ny måte å jobbe på. De gamle vertikale metaforene er borte, erstattet av horisontal tematikk og layout. La oss ta en nærmere titt.